11-009 demo | Aqua 2 Music

11-009 demo

 • no alt
 • REKOMMENDERAD BPM: 116-168

  REKOMMENDERAD MUSIKKARAKTÄR:
  Jogg (långsamt) – inspirerande, glatt, lättsamt, lyftkraft, fart, igångsättning. Snabbjogg – tydligt snabbtempo, bestämt, pådrivande, stimulerande, kämpigt.

  11-009 demo
  1:2 (1-1)
  11-009 demo
  1:2 (1-1)

  Snabbjogg med växelvis armbox framåt.

  ben, armar, bål (rot)


  Kommentar: Uppvärmning, cirkulation, kondition, rörlighet och styrka. Snabba hälisättningar. God hållning.
  Facebook
  MBI
  info@aqua2music.se