11-010 demo | Aqua 2 Music

11-010 demo

 • no alt
 • REKOMMENDERAD BPM: 116-168

  REKOMMENDERAD MUSIKKARAKTÄR:
  Jogg (långsamt) – inspirerande, glatt, lättsamt, lyftkraft, fart, igångsättning. Snabbjogg – tydligt snabbtempo, bestämt, pådrivande, stimulerande, kämpigt.

  11-010 demo
  1:4 (2-2)
  11-010 demo
  1:4 (2-2)

  Jogg (långsam) med växelvis armbox utåt sidan.
  ben, armar, bålsidor


  Kommentar: Uppvärmning, cirkulation, kondition, balans, rörlighet och styrka. Långsam jogg. "Fritt" (med studs), stabilisera med bukmusklerna, gå ner på häl. Låt lyftkraften verka. God hållning. Händerna i axelnivå ej bakom axlarna.
  Facebook
  MBI
  info@aqua2music.se