15-001 demo | Aqua 2 Music

15-001 demo

 • no alt
 • REKOMMENDERAD BPM: 100-116

  REKOMMENDERAD MUSIKKARAKTÄR:
  Avspänning – mjukt, tyngdlöst, avlastning, flyt, lätt, lyftande, svävande. Anspänning – kraftfullt, kämpigt, motstånd, tungt – om styrka i fokus.

  15-001 demo
  A) 1:8 (4-4)
  15-001 demo
  A) 1:8 (4-4)
  15-001 demo
  Aa) 1:8 (4-4)
  15-001 demo
  B) 1:4 (2-2)
  15-001 demo
  B) 1:4 (2-2)
  15-001 demo
  Ba) 1:4 (2-2)
  15-001 demo
  C) 1:2 (1-1)
  15-001 demo
  C) 1:2 (1-1)
  15-001 demo
  Ca) 1:2 (1-1)

  Samtidig benuppdragning följt av benpress och jämfota isär ner mot golv, “bundet” (utan studs).

  ben, buk, rygg


  Kommentar: Främst styrka och balans, men även rörlighet. Pressa benen mot flytkraften ner mot golv. Stabilisera med bukmusklerna. Håll in hakan och "gör nacken lång". Varsamhet vid bäckenbesvär.
  Facebook
  MBI
  info@aqua2music.se